Ogłoszenie przetargu

Home » Ogłoszenie przetargu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEimage111

W dobie wyścigu o zlecenia z jakim borykają się Inwestorzy podczas prowadzenia zamówień publicznych, często efekt końcowy mija się z oczekiwaniami, gdyż jedynym kryterium kwalifikacji ofert była najniższa cena.

Równie często, w wyniku kontroli Zamawiający tracą dofinansowanie ponieważ inwestycja została zrealizowana niezgodnie z założeniami.

Nie ryzykuj i realizuj swoje inwestycje bezpiecznie.

Skorzystaj z naszego wsparcia.

WIEDZA PODSTAWĄ DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONEGO CELU

Inwestor nie musi być specjalistą, czy znawcą w zakresie tworzenia placów zabaw ale to właśnie on ponosi odpowiedzialność za zrealizowaną inwestycję, zarówno jako beneficjent przy rozliczaniu środków pochodzących z różnych źródeł finansowania jak i przed użytkownikami za jego wygląd, integrację z otoczeniem i funkcjonalność. Istotnym jest również to że inwestor  ponosi koszty póżniejszej eksploatacji i  wielokrotnie boryka się z serwisem posprzedażowym.  Wystarczy dobrać odpowiednie rozwiązania i z rozwagą poprowadzić inwestycję tak aby uniknąć dalszych niepotrzebnych kosztów , oraz aby place zabaw i obiekty rekreacyjno-sportowe były wizytówką Twojego otoczenia i powodem do dumy.

Potraktuj swoją inwestycję INDYWIDUALNIE  – nie daj się zwieść przykładowym aranżacjom. Wymagania obiektu i oczekiwania użytkowników to kluczowy element w tworzeniu elementów zagospodarowaniu terenu.

Uwzględniaj podstawowe czynniki a osiągniesz sukces i staniesz się wzorem dla innych inwestorów.

STANDARDY JAKOŚCI - określ wymagania względem jakości i funkcjonalności urządzeń zabawowych. ale przede wszystkim dbaj o dotrzymanie tychże wymagań  na etapie oceny ofert jak i w trakcie realizacji inwestycji co pozwoli na uzyskanie oczekiwanego efektu.

FINANSOWANIE – wykorzystaj w pełni środki jakimi dysponujesz. lub co gorsze nie strać dofinansowania przez brak wiedzy, którą często wykorzystują wykonawcy oferując rozwiązania niewspółmierne do ceny a odbijające się na jakości i funkcjonalności obiektu.

 

PROFESJONALIZM – zlecaj przygotowanie procedur zamówień specjalistom, nie każdy projektant czy architekt specjalizuje się w placach zabaw, najwięcej informacji uzyskasz od producenta. Pamiętaj każde urządzenie jest inne, nie zawsze będzie ono odpowiednie dla Twoich użytkowników.

GWARANCJA – wybieraj urządzenia o wieloletniej gwarancji. Większość producentów oferuje 3 maksymalnie 5 lat gwarancji. Plac zabaw winien służyć przez wiele lat. Wykonawca nie zabezpieczy twojej inwestycji dłużej niż wymaga tego  zawarta z nim umowa. Budując place zabaw z urządzeniami HAGS masz 100% gwarancję stabilnej opieki serwisowej nawet do 20 lat!

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla inwestorów na każdym etapie  przygotowania realizacji. Tworzymy koncepcje zagospodarowania, wizualizacje 3D, dostosowane do Państwa wymagań –  budżetu, otoczenia i  co najważniejsze dobieramy  urządzenia zabawowe bogate w różnorodne funkcje zabawowe przeznaczone dla odpowiedniej kategorii wiekowej.

ZADZWOŃ do nas i przedstaw swoje oczekiwania. Przygotujemy wszystko co niezbędne do stworzenia koncepcji,  projektu lub programu funkcjonalno użytkowego.